Home / Behandelingen / Borstverkleining

 

Hoe lang duurt de ingreep?

Een borstverkleining duurt 2 uur. 

Onder welke verdoving gebeurt de ingreep? 

Een borstverkleining gebeurt onder volledige narcose.

Hoelang wordt u opgenomen?

Hospitalisatie van 1 à 2 nachten is nodig afhankelijk van de ingreep. 

Een drain voor overtollig bloed blijft 1 à 2 dagen ter plaatse.

Welke zorg is nodig na de ingreep?

Verband

 • Twee dagen nadat de laatste drain werd verwijderd, mag u thuis douchen.  Na het douchen dept u de wondnaad droog en ontsmet u kort met Isobetadine.  Er is geen kleefverband nodig; eventueel kan u een zacht compresje onder de beha aanbrengen.

 • De eerste zes weken raden we aan een sportbeha te dragen (zonder beugels).  De eerste twee weken draagt u de beha dag en nacht, nadien hoeft u deze alleen nog overdag te dragen.

 • Na twee weken mogen de hechtingen verwijderd worden.  Vanaf dan mag u na het douchen de littekens inmasseren met de voorgeschreven littekencrème.

Medicatie

 • De eerste dagen na de ingreep kan u een lichte pijn en ongemak ervaren, dewelke meestal goed beantwoordt aan paracetamol.  Na 4 à 5 dagen hebt u geen pijnstilling meer nodig.  U kan wel nog wat spanning voelen; dit gevoel vermindert samen met de zwelling over enkele weken.

 • Bij pijn mag u volgende medicatie nemen: Paracetamol 1g, maximum 3x/dag, eventueel in combinatie met Ibuprofen 400mg, maximum 3x/dag bij het eten. Vermijd aspirine en derivaten de eerste week na de ingreep.

Sporten

We raden gedurende 4 weken relatieve rust aan: geen zware lasten tillen en niet sporten.  Na een maand kunnen de sportactiviteiten geleidelijk terug hernomen worden, met terugkeer naar normale activiteit vanaf 6 weken na de ingreep.  Afhankelijk van het type werk dat u doet, kan u na 2 weken het werk hervatten.

Wat zijn de neveneffecten van de ingreep?

 • Lichte pijn en ongemak
 • Spanning
 • Tijdelijke gevoelsvermindering in de tepel (tot 9 à 12 maanden na de ingreep)
 • Blauw-geelverkleuring van de huid, vooral rond het tepelhof

Wat zijn de risico's van de ingreep?

 • Infectie
 • Asymmetrie 
 • Bloeding
 • Ongelijke grootte van borstvolume of ongelijk geplaatste tepels
 • Gevoelsvermindering in de tepel
 • Tepelnecrose (afsterven van de tepel) : zeer zeldzaam en hoofdzakelijk bij rokers 

Hoe verloopt het herstel na de ingreep?

 • Na 2 weken kan men terug aan het werk. 
 • De draadjes zijn oplosbaar en moeten niet verwijderd worden. 
 • Vermijd zware inspanningen en heffen de eerste 6 weken.