Op 19 oktober 2016 was het wereldwijd Breast Reconstruction Awareness Day. Het UZA zet sterk in op de behandeling en zorg van borstkankerpatiënten. Het UZA ondertekende in belang van de patiënt reeds de conventie over terugbetaling van een borstreconstructie met eigen weefsel.

Als derdelijnsziekenhuis met een groot aantal borstkankerpatiënten en als mede-organisator van Antwerp Bra Day zijn we blij te vernemen dat de betere terugbetaling nu concreet wordt dankzij de brede consensus die bereikt is in de sector samen met de specialisten.

In België krijgt één op de negen vrouwen ooit borstkanker. Bij een groot merendeel van deze vrouwen is de behandeling succesvol. België behoort tot de Europese landen met de beste outcome wat betreft het aantal overlevenden van borstkanker vijf jaar na diagnose. De diagnose borstkanker krijgen of een verhoogd risico op borstkanker hebben blijft ondanks de vooruitgang in de behandeling een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van vele vrouwen. Er wordt zoveel als mogelijk borstsparend gewerkt. Dit is echter niet voor alle patiënten een mogelijkheid. Voor patiënten die een borstverwijdering ondergaan is het belangrijk om een kwaliteitsvolle borstreconstructie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Natuurlijker en lager risico

Bij een borstreconstructie heeft een vrouw de keuze tussen implantaten en een reconstructie met eigen weefsel. Veel vrouwen kiezen voor de laatste optie omdat dit een natuurlijker resultaat geeft en een lager risico op complicaties in de toekomst. Een borst reconstrueren met eigen weefsel is complexer, duurt langer en kost meer. Gelukkig wordt de betere terugbetaling nu ook concreet.
De regeling geldt voor patiënten met borstkanker of patiënten die een verhoogd risico op borstkanker lopen en hun borsten preventief moeten laten verwijderen.

Antwerp Bra Day

Om het bewustzijn en de toegang tot reconstructieve borstingrepen te bevorderen, wordt jaarlijks wereldwijd BRA-day georganiseerd. Ook de Antwerpse ziekenhuizen steken jaarlijks de koppen samen om een ontmoetingsmoment te organiseren met patiënten en iedereen die vragen heeft. Antwerp Bra Day gaat door vanavond in het ALM-event and conference center in Berchem. Meer info over de informatiesessies op www.antwerpbraday.be.

Bron: atv.be

Comment